Dievkalpojumi Rīgas Domā

Svētdienās 12:00


Pārējās dienās 8:00

Ceturtdienas vakaros 18:00


Svētdienas sprediķis

katru svētdienu pieejams audio formātā vietnē SoundCloud.com  un Spotify.

Redzi, krēsla apklāj zemi un tumsa tautas, bet pār tevi atausīs Kungs, un Viņa godību redzēs pār tevi!