Jaunumi

Pašreiz nav vairāk jaunumu.

Dzīvojiet kā gaismas bērni! Gaismas auglis ir visā, kas krietns, taisnīgs un patiess.