SPĒKA DZIESMAS

Imantam Ramiņam 80

Rīgas Doma meiteņu koris TIARA

Diriģente Aira Birziņa

Jolanta Strikaite- Lapiņa (soprāns)

Kristīne Adamaite (ērģeles)


Programmā/ programme: I. Ramiņš, P, Vasks,  R. Stivriņa u.c.


Atbalsta:

Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet gan lai mēs iegūtu pestīšanu ar mūsu Kungu Jēzu Kristu.