Rīgas Doma draudze

Šī ir lapa par Doma draudzi

Jēzus sacīja mācekļiem: Kādēļ esat tik bailīgi? Vai jums vairs nav ticības?