Rekolekcijas 30. jūlijs - 2. augusts

Lielvārdes mācītājmuiža

Aicinām pieteikties individuāli vadītām garās nedēļas nogales rekolekcijām, ko pirmo reizi noturēsim Lielvārdes Mācītājmuižā, pielāgojot to norisi valstī noteiktajām prasībām.

Rekolekcijas ir laiks savu garīgo resursu apzināšanai un atjaunošanai. Kopš senas kristīgās Baznīcas vēstures laikiem rekolekcijas ir cilvēka sirds un prāta pasaules atjaunotnes veids. Īsāku vai garāku laiku esot nošķirtam no ikdienas steigas, pienākumiem un pierastās vides, ir iespēja lasīt Bībeli un lūgties. Šajā laikā katram dalībniekam ir pieredzējis vadītājs (līdzgaitnieks), kurš palīdz rekolekcijas pavadīt garīgi pilnvērtīgi un saņemt no tām lielāku labumu. Rekolekcijās visa uzmanība tiek veltīta cilvēka iekšējam nomodam un atsaukšanās ceļam pretī Dievam. Īpaši mūsdienu steidzīgajā laikmetā rekolekcijas var kļūt par vērtīgu dvēseles prasmi, ar kuru mēs atsaucamies Dieva aicinātai un jēgpilnai dzīvei. 


Rekolekciju norise: 30.jūlijs – 2. augusts.
Vēlamais ziedojums - 60 eiro
(ja finanses ir šķērslis, lai piedalītos, aicinām sazināties ar mums).

Vairāk informācijas un pieteikšanās: medne.mara@gmail.com


❗️ Vietu skaits ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties savlaicīgi.

Slavēts lai ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem.