Skolēniem

SKOLAS_SOMA_A3

Tā /mīlestība/ nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību.