Skolēniem

SKOLAS_SOMA_A3

Nebīsties, tu mazais ganāmpulciņ, jo jūsu Tēvam labpaticis dot jums Valstību.