Skolēniem

SKOLAS_SOMA_A3

Pie taisnības atgriezīsies tiesa un Viņam pakaļ – visi sirdsskaidrie!