Attālinātas Bībeles studijas

Kopš pandēmijas sākuma, daļa no draudzes kalpošanas tika pārcelta attālināti digitālā formā. Tas, protams, nesniedz pilnīgu sadraudzības un klātienes sajūtu, bet sastapšanās prieks un sarunas ir tikpat dzīvas. Tāpēc priecājamies, ka daudzi novērtē līdzšinējās – attālinātās “Zoom” Bībeles studijas, kad kopīgi lasījām un pārrunājām vairākas apustuļa Pāvila vēstules. Arī jaunajā gadā esam nolēmuši šo attālinātās kopības brīdi turpināt! Sākot ar 12. janvāri plkst. 19.00, deviņas otrdienas satiksimies “Zoom” tematiskā lekciju un sarunu ciklā “Gara auglis”. Mūsu uzmanības centrā būs Galatiešu vēstules 5. nodaļas vārdi par kristīgās dzīves izaugsmi, briedumu un vērtību. Ikviens ir laipni aicināts pievienoties! 


no 12. janvāra, otrdienās 19:00 

Šī ir “Zoom” piekļuves saite.

Viņā /Jēzū Kristū/ arī jūs tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā.