Attālinātas Bībeles studijas

Laikā, kad tikšanās klātienē ir ierobežota, īpašu vietu mūsu draudzes dzīvē ieņem Bībeles stundas Zoom vidē. Tā ir iespēja klausīties mācītāja sagatavotu ievadu Bībeles tēmā vai nodaļā, kā arī pārrunāt nepielās grupās to ar citiem.

Šim “mācību gadam” esam izvēlējušies tēmu CEĻŠ. 


Mēs visi esam ceļā. Savā dzīves ceļā, savā garīgajā ceļā. 


8 nodarbību Bībeles stundu ciklā iepazīsimies ar 8 Bībelē aprakstītām personībām: Abrahams, Jāzeps, Mozus, Jona, Jānis Kristītājs, Jāzeps (Marijas vīrs), Marija, Jēzus. 


Apskatīsim to, kā ceļa tēma parādās Bībelē un mūsu dzīvē. 

Bībeles stundas notiks otrdienu vakaros plks 19:00. 


Nodarbības uzbūve paliek līdzšinējā - sākumā tēmas un attiecīgās nodaļas ievirze no mācītāja, tad seko pārrunas un diskusijas grupās. Pirmā nodarbība "Zoom" platformā 5. oktobrī plkst. 19.00 (pieslēgšanās sākot no plkst. 18.45). 

Ikviens ir laipni aicināts pievienoties! 


Spied šeit lai pieslēgtos: “Zoom” piekļuves saite Bībeles studijai
Ievēro visus Kunga, sava Dieva, baušļus – staigā Viņa ceļus un bīsties Viņa.