Attālinātas Bībeles studijas

Dieva žēlastībā visi tiek attaisnoti bez nopelna, jo viņš tos atpircis Kristū Jēzū.” (Rom.3:24)


Bībeles studija jau ir kļuvusi par gaidītu kalpošanu un satikšanos mūsu draudzē. Sākot ar 4. oktobri mēs noturējām  rudens ciklu, kurā aplūkojām apustuļa Pāvila vēstuli romiešiem. Tās bija septiņas attālinātas tikšanās reizes, kurās apstājāmis pie šīs vēstules svarīgākajām tēmām. Romiešu vēstules izvēle nebija nejauša, jo šajā gadā atzīmējam Reformācijas 500 gadus Latvijā un tieši šī vēstule bija pagrieziena punkts mūsu ticības tēva Martiņa Lutera ticības apziņā un atstāja neizdzēšamu iespaidu visas luteriskās teoloģijas tapšanā. 

 

Nodarbību uzbūve bija līdzšinējā - sākumā tēmas ievirze no mācītāja, tad seko pārrunas un diskusijas grupās. Uz tikšanos nākamajās Bībeles sudijās 2023. gadā!

Esi man mājokļa klints, kur tverties vienmēr! Tu esi nolēmis mani glābt.