Vadītas Lūgšanas Svētdienās 18:00

 Gatavojot savas sirdis Kunga Jēzus Kristus piedzimšanas svētkiem, aicinām ikvienu pievienoties vadīto lūgšanu vakariem. Tie norisināsies svētdienu vakaros plkst. 18.00. Esošajos apstākļos tos noturēsim tiešsaistes platformā Zoom, četras Adventa laika svētdienas - 28.novembrī, 5., 12. un 19. decembrī.

Lai pieslēgtos lūgšanu vakariem, sekojiet šai saitei

Vadītas lūgšanas vakaros lūdz ar Svētajiem Rakstiem. Lūgšanas vadītājs piedāvā ierosmes un pamudinājumus, lai caur konkrēto Rakstu vietu palīdzētu pievērst sevi Dievam, lai sastaptos ar Viņu. Lai tajā piedalītos, nav jābūt teoloģiskai izglītībai vai īpašām lūgšanu dāvanām, vien jāvēlas pabūt kopā ar Kungu. Aicināts ir ikviens, lai stiprinātos, piedzīvotu un kopā ar Jēzu tuvotos Ziemsvētkiem. 

Sākums plkst. 18.00, lūdzam pieslēgties savlaicīgi.
Lūgšanas vakara laiks ~ 1h

Var pievienoties visiem vai tikai kādam no vakariem pēc savām iespējām.


Esiet laipni gaidīti!

Dievs nepārstāja par sevi liecināt ar labiem darbiem, sūtīdams no debesīm lietu un ražas laiku, sagādādams jums barību un piepildīdams jūsu sirdis ar prieku.