Garīgā dzīve

Kad gars apgurst manī, tik Tu zini manu gaitu.