Rīgas Doms 2022

35. Starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls RĪGAS DOMS 2022

35th International Organ Music Festival RĪGAS DOMS 2022

 

Trešdiena, 13. jūlijs, 19:00

Alfrēds Kalniņš un jaundarbi/ Alfrēds Kalniņš and Premieres

Atklāšanas koncerts/ Opening Concert

Aigars Reinis ērģeles/ organ

Aigars Raumanis saksofons/ saxophone

Programmā/Programme: Alfr. Kalniņš, S. Mence, M. Pētersone, A. Vecumnieks (pirmatskaņojums/ premiere), Gundega Šmite (pirmatskaņojums/ premiere)

 

Piektdiena, 15. jūlijs, 19:00

Šūmanis. Elgārs/ Schumann. Elgar

Henrijs Fērs/ Henry Fairs ērģeles (Anglija)/ Organ (England)

Programmā: R. Šūmanis, E. Elgārs

Programme: R. Schumann, E. Elgar

 

Svētdiena, 17. jūlijs, 19:00

Improvizācijas māksla/ The Art of Improvisation

Tomass Lenards/ Thomas Lennartz  ērģeles (Vācija)/ Organ (Germany)

Programmā: improvizācijas dažādos stilos

Programme: Improvisations in different styles

 

 

Trešdiena, 20. jūlijs, 19:00

Sezāram Frankam – 200/ The 200th Anniversary of C. Franck

Kristīne Adamaite ērģeles/ organ

Edīte Alpe ērģeles/ organ

Larisa Bulava ērģeles/ organ

Programmā: S. Franka skaņdarbi

Programme: Music by C. Franck

 

Piektdiena, 22. jūlijs, 19:00

Sezāram Frankam – 200/ The 200th Anniversary of C. Franck

Jolanta Barinska ērģeles/ organ

Larisa Carjkova ērģeles/ organ

Liene Andreta Kalnciema ērģeles/ organ

Dainis Kalnačs tenors/ tenor

Programmā: S. Franka skaņdarbi

Programme: Music by C. Franck

 

 

Trešdiena, 27. jūlijs, 19:00

Spānijas skaistums un ritmika/ The Beauty and Rhythm of Spain

Arturo Barba ērģeles (Spānija)/ organ (Spain)

Programmā: E. Torres, V. Solers, H. B. Kabaniljes, J.S. Bahs, G. Pjernē, F. Mendelszons u.c.

Programme: E. Torres, V. Soler, J. B. Cabanilles, J. S. Bach, G. Pierné, F. Mendelssohn etc.

 

Piektdiena, 29. jūlijs, 19:00

Franks, Pulenks un VAK Latvija/ Franck, Poulenc and State Choir Latvija

Ligita Sneibe ērģeles (Zviedrija/ Latvija)/ Organ (Sweden/ Latvia)

Piedalās Kristīne Adamaite ērģeles/ organ

Valsts Akadēmiskais koris/ State Choir Latvija 

Mākslinieciskais vadītājs/ Artistic Director Māris Sirmais

Programmā: S. Franks, F. Pulenks, Ī. Kastanjē u.c.

Programme: C. Franck, F. Poulenc, Y. Castagnet etc.

 

Sestdiena, 30. jūlijs, 19:00

Ritma spēles ar ērģelēm/ Rhythmic Play with the Organ

Aigars Reinis ērģeles/ organ

Sitaminstrumentu ansamblis/ Percussion Ensemble Perpetuum Ritmico 

Programmā: S. Reihs, G. Buvē, U. Prauliņš, R. Stivriņa (pirmatskaņojums), E. Mediņš (pirmatskaņojums) u.c.

Programme: S. Reich, G. Bovet, U. Prauliņš, R. Stivriņa (premiere), E. Mediņš (premiere) etc.

 

Trešdiena, 3. augusts, 19:00

Sezāram Frankam – 200/ The 200th Anniversary of C. Franck

Ilona Birģele ērģeles/ organ

Diāna Jaunzeme-Portnaja ērģeles/ organ

Jānis Karpovičs ērģeles/ organ

Ilze Grēvele-Skaraine soprāns/ soprano

Programmā: S. Franka skaņdarbi

Programme: Music by C. Franck

 

Piektdiena, 5. augusts, 19:00

Baltijas elpa/ Baltic Breath

Vita Kalnciema ērģeles/ organ

Laura Kancāne soprāns/ soprano

Programmā: J. Kalniņš, I. Riše, M. K. Čurļonis, P. Sīda, A. Perts, A. Uibo, Ž. Sibēliuss

Programme: J. Kalniņš, I. Riše, M. K. Čiurlionis, P. Süda, A. Pärt, A. Uibo, J. Sibelius

 

Sestdiena, 6. augusts, 21:00

HORTUS CONCLUSUS. Slēgtais dārzs/ Closed Garden

Viduslaiku dziedājumu nakts koncerts/ The Night of Medieval Music

Ilze Reine ērģeles/ organ

Ainars Šablovskis duduks/ duduk

Schola Cantorum Vox Iubilantis 

Mākslinieciskā vadītāja/ Artistic Director Laine Tabora

Programmā: viduslaiku dziedājumi, M. Diprē, I. Reine, improvizācijas

Programme: Gregorian chant, M. Dupre, I. Reine,  improvisations

 

Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Radio, Radio KlasikaJo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu Vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība.