Svētdienas skola

Mīļie vecāki un bērni! 

         

Šobrīd, diemžēl, klātienes svētdienas skola nav iespējama.   

Aicinām aktīvi rūpēties par bērnu kristīgo izaugsmi mājās. 


Ko ģimene var darīt mājās? 

Kopīgas lūgšanas un kopīga Bībeles lasīšana.

Ģimenes kopību un garīgo izaugsmi veicina regulāra kopā būšana lūdzot Dievu un lasot un pārrunājot Bībeli. Aicinām izmantot mūsu mājas lapā sagatavotos materiālus, kas izveidoti, lai jums šajā lietā palīdzētu. 

Minimālais, ko var darīt katra ģimene ir svētdienā izlasīt svētdienas Evaņģēlija lasījumu un to savā starpā pārrunāt, noslēdzot ar Mūsu Tēvs lūgšanu.

Atbalsts no svētdienas skolas

Svētdienas skolas skolotājas, savu iespēju robežās, palīdzēs ar īpašiem materiāliem. Ja vēlaties šādu atbalstu saņemt, lūdzu par to sazināties ar svētdienas skolas vadītāju Santu Kaļāni - Brokāni, tālr. nr. 26656740; e-pasts: santa.kalane@gmail.com           Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Debesu valstība. (Mt 19:14)

 

Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki.