Ziedojumi

Draudzes darbs tiek finansēts no ziedojumiem. Aicinām ziedot līdzekļus draudzes vajadzībām pārskaitot naudu draudzes kontā. Ārkārtas situācijas laikā jūsu ziedojumi ir īpaši nozīmīgi:


Rīgas Doma evaņģēliski luteriskā draudze

Reģ. nr. 90000344416
Doma laukums 1, Rīga, LV-1050
A/s Unibanka Rīdzenes filiāle
kods UNLALV2X, konts LV40UNLA0002000701521

 

Katrs Doma draudzes loceklis ir aicināts ziedot vismaz vienu reģistrētu ziedojumu gadā. Tas ne tikai ļaus draudzei veikt savu misiju, bet arī palīdzēs uzturēt kārtībā draudzes reģistrus. Aicinām apsvērt iespēju savā bankā izveidot regulāro maksājumu ziedojumam savai draudzei.

Slavēts lai ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem.