Gavēņa laika Vadītās lūgšanas

Aicinām Gavēņa laikā uz vadītu lūgšanu vakariem ar tēmu “Kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds” (Mt 6:21). 


Tiksimies septiņos otrdienu vakaros, lai, gaidot Lieldienu svētkus, savās sirdīs sagatavotu Kungam ceļu un ļautu Viņam mums parādīt un vest pie īstajiem dzīves un dvēseles dārgumiem.


Lūgšanas notiks septiņos otrdienu vakaros, sākot no 28. februāra līdz 11. aprīlim, plkst. 19:00.


Lūgšanas tiks noturētas Doma baznīcas Kapitula zālē, kā arī šajā laikā būs iespēja pievienoties lūgšanu norisei attālināti Zoom platformā. Tā kā lūgšanas tiks noturētas klusumā, lūdzam ierasties savlaicīgi.


Esiet mīļi gaidīti!

Lai pieslēgtos lūgšanu vakariem attālināti, lietojiet šo saiti:  

Sākums plkst. 19.00, lūdzam pieslēgties savlaicīgi.

Lūgšanas vakara laiks ~ 1h

Var pievienoties visiem vai tikai kādam no vakariem pēc savām iespējām.


Lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos...

- Kol 3:16

Vai ir kāds, kas krīt un neceļas? Vai ir kāds, kas aiziet un neatgriežas?