Ceturtdienas vakara dievkalpojums

Iespēja nedēļas vidū atvērt sevi Dieva Vārdam kopībā un saņemt Dievgaldu. 

Nebīsties, tu mazais ganāmpulciņ, jo jūsu Tēvam labpaticis dot jums Valstību.